Struktura bazy danych

 • Tabele: >440
 • Widoki: >200
 • Procedury: >1070
 • Triggery: >370
 • Zdarzenia: >40

Wdrożenie

 • Pozycje cennika: >180tys
 • Dekrety: ~5mln
 • Zlecenia: >190tys
 • Wersje: >2,7mln
 • Emisje: >11,5mln
 • Dokumenty: ~1mln
 • Pozycje dokumentów: >6,5mln
 • Klienci: ~250tys
 • Subdane klientów: ~4mln
 • Notatki: ~1mln

Technologie

 • Architektura: klient-serwer
 • Narzędzia: PowerBuilder SAP Sybase
 • Bazy danych: SQL Anywhere SAP Sybase
 • Tryby pracy: centralny / rozproszony
 • Tryby dostępu: on-line, off-line, terminalowy

Klienci

Wydawnictwa