Struktura bazy danych

  • Tabele: ~100
  • Widoki: ~90
  • Procedury: ~70

Technologie

  • Typ: Web
  • Technologie: javascript
  • Bazy danych: MySQL, MongoDB

Klienci

Branża transportowa